onsdag 10. august 2011

Hvordan fiske på SIVA-strekka i Glomma. Av Finn Erik Lerdalen

SIVA-strekka er en oppdemmet del av Glomma noen kilometer på oversiden av Svartfossen. Det unike med denne strekka er at det er at vannstanden er jevn uansett flom eller tørke. Dette fordi Svartfossen kraftverk regulerer dette. Vi i Raufjøringen har fisket denne strekka i en årrekke og da hovedsakelig til specimenfiske etter brasme. Rekorden på brasme her har Niklas Strengelsrud på 3450 gram og det er også tatt mange vederbuk opp til 2,3kg !


Dybder.
Strekka er jevnt over brådyp men den dybden holder seg jevnt utover mot midten av elva. Den nedre delen der peg 1 ligger (mot det nedre pumpehuset) har det største dypet, her er det 5-6m dypt 13m fra land. Men allerede på peg 6-7 begynner det å bli en del grunnere (4-5m dypt 13m fra land) og fra peg 15 og opp til peg 34 (øverste pumpehus) er det fra 3 – 4,5 m dypt 13m fra land. MEN det varierer hele veien nedover strekka fordi bunnen er dekt av gamle røtter og stener.


Peggene / seksjoner
Peggene er satt med 10m avstand i snitt. Dvs at alle peger er ikke nøyaktig 10m men kan også være ned i 9m og opptil 11m. Dette for att det er nødvendig å tilpasse geografien langs land. Det skal fiskes på peg. Og alle pegger vil være tilgjenglig med stier ned til dem. Peg nr 1 er nedstrøms pumpehus og peg nr 34 er oppstrøms pumpehus. Det er en reserve seksjon ved Bergren AS i tilfelle stor deltakelse. Noen pegger vil ha plattformer da de ligger i små viker eller på ’’høyder’’. Vi vil prøve å få til seksjoner på ca 6 stk og vi vill prioritere å bruke peggene fra 34 og nedover. Dette fordi det er mer snag på de lave tallene.


Snag.
Ettersom elva er demmet opp finnes det mye røtter og stokker ute i elva. Mengden varierer mye fra peg til peg så det lønner seg å bruke mye tid på kartlegging av bunnen. Ved feederfiske så må mann være ekstra påpasselig å sjekke bunnen og det er et must å ha en feeder som ligger dønn rolig. Fordi det er en del snag kan det også være lurt å bruke en del tynnere fortom enn vanlig eller forsikre seg om at fortomen er det svakeste ledd på tacklet.


Arter.
Her tar vi med de artene som opptrer hyppigst på strekka, som alle vet finnes det mange arter i Glomma men ikke alle de finnes i større kvanta på strekka. Abbor, Brasme, Vederbuk og Mort regnes som de viktigste artene. Laue og Stam forekommer men mer sparsomlige mengder, gullbust som det finnes mye av ellers i Glomma er vell nesten aldri fanget her. Men hvilke av hovedartene som kommer til å dominere NM er avhengig av strøm og vanntemperatur.


Fiske.
Fordi strømmen varierer vil også fisket variere. Men take-apart fiske og feederfiske vil nok dominere. Men også bolo og slider kan bli aktuelt hvis strømmen tillater det. Ved normalvannstand slik den som oftest er ved slutten av august er en 6 gr flatdupp nok til å holde agnet rolig på bunn, men ved større nedbørsperioder kan det være nødvendig med opptil 50gr flatdupp !! Men det ikke alltid at det er nødvendig å holde agnet rolig. En forsiktig trotting av agnet nedover kan være dødelig effektivt for alle arter. Og til dette kan runde dupper fra 1-10 gr være riktig å bruke. Som nevnt før er det veldig viktig å unngå at feederen ruller fordi dette mest sannsynlig vil ende i at tacklet setter seg fast. Fòring er utrolig viktig på Siva, et fòr som er for lett vill bli tatt med strømmen og fisket vill være ødelagt. Ved sterk strøm er det nødvendig med mye leem og småstein i foret. Leem mengden bør være fra 20-80% avhengig av strømmen. Og grusinnholde må anpasses fòret slik at det ikke sprekker opp. Andre viktige detaljer er utstyret, og da spesielt elastikk til TAP. Ved fiske i svak strøm kan man gå ned på styrken på elastikken men den må justeres opp ved sterkere strøm. Dette fordi det må brukes større og tyngre tackler og at fisken bruker strømmen aktivt i fighten. En 2,5 kilos brasme kan være en massiv motstander i sterkt strømmende vann og den vil lett bunne ut elastikken hvis den ikke er sterk nok. Morten har et snitt på 100gr men enkelte ganger kan snittet ligge på 200gr, da er det viktig å ha riktig elastikk i forhold til størrelsen og strømmen. Brasmene ligger på 2 – 3 kg og er massive motstandere i sterk strøm og her snakker vi om hollow elastikk fra hvit hydro og oppover (str 12-16) Abboren ligger som oftest med snitt 100gr men her finnes også mye fisk rundt 500gr som kan gi trøbbel hvis elastikk ikke er riktig. Vederbuken snitter 1800gr og her gjelder det samme som for brasmene, ikke gå for tynt !! Senetykkelser på takler anbefales minimum 0,16mm og fortommer under 0,12 anbefales ikke. Kroker fra 16 – 10 ettersom hvilke agn som benyttes. Av agn er det de vanlige agnene som fungerer, vi har ikke prøvd joker og fjærmygg her men det kan nok gi et godt fiske. Ofte kan det ta litt tid å få fisk inn på plassen men også dette varierer veldig. Ettersom vi tenker å fore litt på strekka jevnlig fra GP stevnet og frem til NM regner vi at fisken vil stå på peggene. Dette er ikke noen massiv foringskampanje men en ball på hver plass hver dag frem til NM.
Våre kuler har vist oss at vi kan forvente vinnervekter fra 5-15 kg men med så store fisker som finnes der kan det fort bli mye mer. Men antall fisk kan mange ganger være lavt og man må ha full konsentrasjon under fisket, 2-6 fisker kan være nok til å vinne sin seksjon!


Vi tror at de fleste vill finne fisket interessant og gøy. Og vi tror vi vil få verdige vinnere som har tilpasset seg fisket med riktig taktikk og utstyr.

Lykke til !

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar